T.I Smide AB                                               Tel 070-4383896   |   E-post:info@tismide.se

Vi löser det mesta


Bildbeskrivning

Saltsjölunden


Stålstomme till flerbostadshus
                                     

                                    Hornö LVM-Hem

                                                 Stomme till Rastgårdar samt

                                                 stomme för hela byggnaderna

                                    


Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

Posten Kista


Rivning befintligt skärmtak, Återlagning av fasad.

Nytt skärmtak med stålstomme, TRP, avvattning, räcken, trappa och ramper.


                                   Grev Tureg.

                             Utrymningstrappa på gård, under montering

Bildbeskrivning